HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2019

FEBRUARIE

Hotărârea Nr. 14 din 28.02.2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt. obiectivul REABILITARE DRUMURI DE INTERES COMUNAL IN COM. PIETROASELE

Hotărârea Nr. 13 din 28.02.2019 Privind desemnarea Primarului Com. Pietroasele ca evaluator al performanțelor individuale ale Secretarului Com. Pietroasele

Hotărârea Nr. 12 din 28.02.2019 Privind neasumarea responsabilității UAT Pietroasele – acord cadru achiziție bunuri și servicii pt școli 2017-2023

Hotărârea Nr. 11 din 28.02.2019 Privind stabilirea componentei echipei mobile-violență domestică

Hotărârea Nr. 10 din 28.02.2019 Privind aprobarea retelei locale a unităților de învățământ Com. Pietroasele

IANUARIE

Proces Verbal Nr. 370 / 29.01.2019 cu ocazia Ședinței Ordinare a C.L. Pietroasele

Hotărârea Nr. 9 din 29.01.2019 Privind stabilirea indemnizatiei lunare consilieri locali

Hotărârea Nr. 8 din 29.01.2019 Privind continuarea investiției ,,Reparații clădire Primărie-sediu administrativ,,

Hotărârea Nr. 7 din 29.01.2019 Privind continuarea investiției ,,Achiziție buldoexcavator,,

Hotărârea Nr. 6 din 29.01.2019 Privind indexarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2019

Hotărârea Nr. 5 din 29.01.2019 Privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a com. Pietroasele

Hotărârea Nr. 4 din 29.01.2019 Privind aprobarea managementului pastoral al comunei Pietroasele

Hotărârea Nr. 3 din 29.01.2019 Privind modificarea evidenței fiscale curente organizate la nivelul Com. Pietroasele

Hotărârea Nr. 2 din 29.01.2019 Privind Aprobare Regulament intern acordare Vouchere de vacanta 2019-2020

Hotărârea Nr. 1 din 29.01.2019 Privind salariile de baza Asistență socială