HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2020

DECEMBRIE

H.C.L. Nr. 60 din 29.12.2020 – Privind efectuare imprumut din excedentul bugetului local

H.C.L. Nr. 59 din 29.12.2020 – Privind aprobare prelungire valabilitate scrisoare garanție CEC BANK

H.C.L. Nr. 58 din 29.12.2020 – Privind completarea H.C.L. Nr. 1/2020 – taxe salubrizare

H.C.L. Nr. 57 din 29.12.2020 – Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli- trim. III 2020

H.C.L. Nr. 56 din 29.12.2020 – Privind organizare rețea școlară- com. Pietroasele

H.C.L. Nr. 55 din 29.12.2020 – Privind aprobarea Strategiei Anuale de achiziții publice

H.C.L. Nr. 54 din 14.12.2020 – Privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2020

H.C.L. Nr. 53 din 14.12.2020 – Privind rectificare buget local pe anul 2020

NOIEMBRIE

H.C.L. Nr. 52 din 26.11.2020 – Privind modificare Organigrama și stat de funcții

H.C.L. Nr. 51 din 26.11.2020 – Privind preluare spațiu de către SC Marivet SRL

H.C.L. Nr. 50 din 12.11.2020 – Privind aprobare înființare UIP – Achiziție echipamente IT pentru învățământul preuniversitar

H.C.L. Nr. 49 din 12.11.2020 – Privind aprobare proiect – Achiziție echipamente IT pentru învățământul preuniversitar

H.C.L. Nr. 48 din 12.11.2020 – Privind completarea H.C.L. Nr. 9 privind aprobare Plan de investiții pe anul 2020

H.C.L. Nr. 47 din 05.11.2020 – Privind alegerea Viceprimarului Comunei Pietroasele

H.C.L. Nr. 46 din 05.11.2020 – Privind organizare Comisii de specialitate a C.L. Pietroasele

H.C.L. Nr. 45 din 05.11.2020 – Privind aprobare Regulament de organizare și funcționare a C.L. Pietroasele

H.C.L. Nr. 44 din 05.11.2020 – Privind alegerea Președintelui de ședință a C.L. Pietroasele

OCTOMBRIE

H.C.L. Nr. 43 din 13.10.2020 – Privind rectificarea bugetului local al Com. Pietroasele pe anul 2020

SEPTEMBRIE

H.C.L. Nr. 42 din 24.09.2020 – Privind rectificarea bugetului local al Com. Pietroasele pe anul 2020

AUGUST

H.C.L. Nr. 41 din 27.08.2020 – Privind rectificarea bugetului local al Com. Pietroasele pe anul 2020

H.C.L. Nr. 40 din 27.08.2020 – Privind rectificare buget Școala Gimnazială Pietroasele

H.C.L. Nr. 39 din 27.08.2020 – Privind vânzare teren intravilan Pietroasele

H.C.L. Nr. 38 din 12.08.2020 – Privind acord cooperare contabilitate incheiat cu ACOR Buzau

H.C.L. Nr. 37 din 12.08.2020 – Licitație teren intravilan 30 mp

Convocare Nr. 2832 – Sedinta extraordinara din data de 12.08.2020

IULIE

H.C.L. Nr. 36 din 30.07.2020 – aprobare documentatie tehnica dezmembrare imobil teren

H.C.L. Nr. 35 din 30.07.2020 – privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trim. II 2020

H.C.L. Nr. 33 din 30.07.2020 – aprobare regulament privind inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor

IUNIE

H.C.L. Nr. 28 din 25.06.2020 privind modificarea bugetului Scolii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2020

H.C.L. Nr. 27 din 25.06.2020 privind acordarea voucherelor de vacanta pe anul 2020

H.C.L. Nr. 26 din 25.06.2020 privind modificarea bugetului local al Com. Pietroasele – 2020

H.C.L. Nr. 25 din 25.06.2020 privind solicitare trecere DC44 in domeniul public al Com. Pietroasele

H.C.L. Nr. 24 din 25.06.2020 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECo Buzau 2009

MARTIE

Convocarea Nr. 1066/19.03.2020 a C.L. Pietroasele in sedinta ordinara din data de 25.03.2020

FEBRUARIE

H.C.L. Nr. 9 din 18.02.2020 privind aprobarea Programului de investiții propruse spre realizare pe anul 2020

H.C.L. Nr. 7 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale Pietroasele

H.C.L. Nr. 6 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Com. Pietroasele pe anul 2020

H.C.L. Nr. 5 din 18.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință a C.L. Pietroasele

IANUARIE

Proces verbal Nr.212/17.01.2020 cu ocazia sedintei extraordinare a C.L. Pietroasele

H.C.L. Nr. 2/13.01.2020 privind continuarea investiției Construire teren sport Șarânga

Proces verbal Nr.93/10.01.2020 cu ocazia sedintei extraordinare a C.L. Pietroasele

H.C.L. Nr. 1 din 10.01.2020 privind stabilirea unor măsuri administrativ fiscale în domeniul salubrizării