HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2020

Convocare Nr. 4686/23.12.2020- Ședință ordinară 29.12.2020

Proces verbal Nr. 4562/14.12.2020 cu ocazia ședinței de îndată a C.L. Pietroasele

AUGUST

H.C.L. Nr. 38 din 12.08.2020 – Privind acord cooperare contabilitate incheiat cu ACOR Buzau

H.C.L. Nr. 37 din 12.08.2020 – Licitație teren intravilan 30 mp

Convocare Nr. 2832 – Sedinta extraordinara din data de 12.08.2020

IULIE

H.C.L. Nr. 36 din 30.07.2020 – aprobare documentatie tehnica dezmembrare imobil teren

H.C.L. Nr. 35 din 30.07.2020 – privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trim. II 2020

H.C.L. Nr. 33 din 30.07.2020 – aprobare regulament privind inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza UAT Pietroasele

IUNIE

H.C.L. Nr. 28 din 25.06.2020 privind modificarea bugetului Scolii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2020

H.C.L. Nr. 27 din 25.06.2020 privind acordarea voucherelor de vacanta pe anul 2020

H.C.L. Nr. 26 din 25.06.2020 privind modificarea bugetului local al Com. Pietroasele – 2020

H.C.L. Nr. 25 din 25.06.2020 privind solicitare trecere DC44 in domeniul public al Com. Pietroasele

H.C.L. Nr. 24 din 25.06.2020 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECo Buzau 2009

MARTIE

Convocarea Nr. 1066/19.03.2020 a C.L. Pietroasele in sedinta ordinara din data de 25.03.2020

FEBRUARIE

H.C.L. Nr. 9 din 18.02.2020 privind aprobarea Programului de investiții propruse spre realizare pe anul 2020

H.C.L. Nr. 7 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale Pietroasele

H.C.L. Nr. 6 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Com. Pietroasele pe anul 2020

H.C.L. Nr. 5 din 18.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință a C.L. Pietroasele

IANUARIE

Proces verbal Nr.212/17.01.2020 cu ocazia sedintei extraordinare a C.L. Pietroasele

H.C.L. Nr. 2/13.01.2020 privind continuarea investiției Construire teren sport Șarânga

Proces verbal Nr.93/10.01.2020 cu ocazia sedintei extraordinare a C.L. Pietroasele

H.C.L. Nr. 1 din 10.01.2020 privind stabilirea unor măsuri administrativ fiscale în domeniul salubrizării