HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2021

DECEMBRIE

H.C.L. Nr. 73 din 14.12.2021 – Privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2021

H.C.L. Nr. 72 din 14.12.2021 – Privind rectificare buget local pe anul 2021

Anexa la H.C.L. Nr. 72/2021

NOIEMBRIE

H.C.L. Nr. 71 din 25.11.2021 – Privind aprobare Regulament activități comercializare produse și servicii

H.C.L. Nr. 70 din 25.11.2021 – Privind completare H.C.L. Nr. 23/28.04.2021

H.C.L. Nr. 69 din 25.11.2021 – Privind completare H.C.L. Nr. 17/25.03.2020

H.C.L. Nr. 68 din 25.11.2021 – Privind modificare Anexa la H.C.L. Nr. 12/27.02.2020

H.C.L. Nr. 67 din 25.11.2021 – Privind modificarea Organigramei si Statutului de funcții

H.C.L. Nr. 66 din 25.11.2021 – Privind aprobarea listei de investiții Nr. 4496/19.11.2021

H.C.L. Nr. 65 din 25.11.2021 – Privind rectificare buget local 2021

H.C.L. Nr. 64 din 25.11.2021 – Privind înființare serviciu gestionare câini fără stăpân

H.C.L. Nr. 63 din 25.11.2021 – Privind aprobare execuție buget TRIM 3 – 2021

OCTOMBRIE

H.C.L. Nr. 62 din 28.10.2021 – Privind alegerea Președintelui de ședință al C.L. Pietroasele

H.C.L. Nr. 61 din 28.10.2021 – Privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2021

H.C.L. Nr. 60 din 28.10.2021 – Privind aprobarea Listei de investiții nr.4116/25.10.2021

H.C.L. Nr. 59 din 28.10.2021 – Privind rectificarea bugetului local al com. Pietroasele pe anul 2021

H.C.L. Nr. 58 din 28.10.2021 – Privind modificare H.C.L. Nr. 17/22.04.2021

H.C.L. Nr. 57 din 28.10.2021 – Privind desemnare reprezentant comisie evaluare

H.C.L. Nr. 56 din 19.10.2021 – Privind aprobare proiect și cheltuieli-Reabilitare și modernizare drumuri comunale

Anexa la H.C.L. Nr. 56 din 19.10.2021

H.C.L. Nr. 55 din 19.10.2021 – Privind aprobare proiect și cheltuieli-Investiția Reabilitare drumuri de interes comunal

Anexa la H.C.L. Nr. 55 din 19.10.2021

Proces verbal 4043-19.10.2021 – cu ocazia ședinței extraordinare a C.L. Pietroasele

SEPTEMBRIE

Proces verbal 3715-29.09.2021 – cu ocazia ședinței ordinare a C.L. Pietroasele

H.C.L. Nr. 54 din 29.09.2021 – Privind acord cooperare activitate urbanism și amenajare teritoriu

H.C.L. Nr. 53 din 29.09.2021 – Privind acord cooperare activitate asistentă socială

H.C.L. Nr. 52 din 29.09.2021 – Privind acord cooperare activitate SVSU

H.C.L. Nr. 51 din 29.09.2021 – Privind acord cooperare activitate juridică

H.C.L. Nr. 50 din 29.09.2021 – Privind acord cooperare activitate achiziții publice

H.C.L. Nr. 49 din 29.09.2021 – Privind rectificarea bugetului local

Notă rectificare eroare HOT. 48/29.09.2021

H.C.L. Nr. 48 din 29.09.2021 – Privind Promovare turistică COMUNA PIETROASELE

AUGUST

H.C.L. Nr. 47 din 31.08.2021 – Privind aprobare documentație tehnică dezmembrare imobil teren

H.C.L. Nr. 46 din 31.08.2021 – Privind modificarea și completarea H.C.L. Nr. 20/2021

H.C.L. Nr. 45 din 31.08.2021 – Privind reCtificarea bugetului Școlii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2021

H.C.L. Nr. 44 din 31.08.2021 – Privind reCtificarea bugetului local al com. Pietroasele pe anul 2021

H.C.L. Nr. 43 din 31.08.2021 – Privind modificarea Organigramei și statului de funcții 2021

IULIE

H.C.L. Nr. 42 din 29.07.2021 – Privind alegerea președintelui de ședință a C.L. Pietroasele

H.C.L. Nr. 41 din 29.07.2021 – Privind aprobarea participării UAT la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

H.C.L. Nr. 40 din 29.07.2021 – Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli – trim. II 2021

H.C.L. Nr. 39 din 29.07.2021 – Privind modificarea și completarea H.C.L. Nr. 32 din 2021

H.C.L. Nr. 38 din 29.07.2021 – Privind revocare H.C.L. nr. 34 din 2021

IUNIE

H.C.L. Nr. 37 din 29.06.2021 – Privind dare în folosință teren către Parohia Șarânga

H.C.L. Nr. 36 din 29.06.2021 – Privind acordare mandat special reprezentant UAT, ADI 2008

H.C.L. Nr. 35 din 29.06.2021 – Privind acordare mandat special ADI 2008

H.C.L. Nr. 34 din 29.06.2021 – Privind aprobare închiriere spațiu Cămin cultural

Proces verbal 2383-29.06.2021 – cu ocazia ședinței ordinare a C.L. Pietroasele

Anexa 1 la H.C.L. Nr. 34 / 29.06.2021

H.C.L. Nr. 33 din 29.06.2021 – Privind modificarea Inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al com. Pietroasele

Anexa 1 la H.C.L. Nr. 33 / 29.06.2021

Proces verbal 2037-04.06.2021 – cu ocazia ședinței extraordinare a C.L. Pietroasele

MAI

H.C.L. Nr. 30 din 27.05.2021 – Privind aprobarea Regulament concesionare bunuri imobile

H.C.L. Nr. 29 din 27.05.2021 – Privind aprobarea metodologie vânzare bunuri imobile

H.C.L. Nr. 28 din 27.05.2021 – Privind aprobarea stațiilor publice pe raza Com. Pietroasele

Proces verbal 1954-27.05.2021 – cu ocazia ședinței ordinare a C.L. Pietroasele

APRILIE

H.C.L. Nr. 26 din 28.04.2021 – Privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli
trim. I 2021

H.C.L. Nr. 25 din 28.04.2021 – Privind alegerea Presedintelui de Sedinta al Consiliului Local Pietroasele

H.C.L. Nr. 24 din 28.04.2021 – Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Pietroasele 2021-2027

Proces verbal 1592-28.04.2021 – cu ocazia ședinței ordinare a C.L. Pietroasele

H.C.L. Nr. 23 din 28.04.2021 – Privind aprobara și indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022

H.C.L. Nr. 22 din 28.04.2021 – Privind aprobare cuantum burse scolare pentru anul 2020-2021

H.C.L. Nr. 21 din 28.04.2021 – Privind stabilire cuantum indemnizatie lunara consilieri locali

Proces verbal 1509-22.04.2021 – cu ocazia ședinței extraordinare a C.L. Pietroasele

Proces verbal 1167-30.03.2021 – cu ocazia ședinței ordinare a C.L. Pietroasele

FEBRUARIE

H.C.L. Nr. 9 din 25.02.2021 – Privind privind prelungire termen valabilitate Plan Urbanistic General al Com. Pietroasele

H.C.L. Nr. 8 din 25.02.2021 – Privind privind aprobare documentatie tehnica dezmebrare imobil teren

H.C.L. Nr. 7 din 25.02.2021 – Privind privind utilizarea excedentului bugetului local acumulat in anii precedenti

H.C.L. Nr. 6 din 25.02.2021 – Privind modificare Act Constitutiv PRO GAZ BUZAU 2020

H.C.L. Nr. 5 din 25.02.2021 – Privind aprobare Plan de acțiuni 2021-beneficiari ajutor social

H.C.L. Nr. 4 din 25.02.2021 – Privind aprobare plan anual de acțiuni privind serviciile sociale

H.C.L. Nr. 3 din 25.02.2021 – Privind aprobarea executiei bugetului Trim IV 2020

IANUARIE

H.C.L. Nr. 2 din 28.01.2021 – Privind alegere presedinte de sedinta

H.C.L. Nr. 1 din 28.01.2021 – Privind privind nominalizare consilieri evaluare performante

Proces verbal 369-28.01.2021 – cu ocazia ședinței ordinare a C.L. Pietroasele