HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2019

OCTOMBRIE

H.C.L. Prelungire contract servicii juridice – 31.10.2019

SEPTEMBRIE

Proces Verbal Nr. 4261, încheiat 30.09.2019 cu ocazia Ședinței Ordinare a C.L. Pietroasele

Hotărârea Nr. 60 din 30.09.2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor pt. Proiect apă și apă uzată 2014-2020

Hotărârea Nr. 59 din 30.09.2019 privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Pietroasele – cofinanțare Proiect apă si apă uzată 2014-2020

Hotărârea Nr. 58 din 30.09.2019 aprobare studiu de FEZABILITATE Proiect apa si apa uzată 2014-2020

Hotărârea Nr. 57 din 30.09.2019 privind implementare proiect ACHIZIȚIE PANOUL AFISAJ TURISTIC

Hotărârea Nr. 56 din 30.09.2019 privind alegerea președintelui de ședință a C.L. Pietroasele

Hotărârea Nr. 55 din 30.09.2019 privind aprobare act adițional nr. I/2019 gestiune și transport deșeuri

Hotărârea Nr. 54 din 30.09.2019 privind revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a C.L. Pietroasele

Hotărârea Nr. 53 din 30.09.2019 privind stabilirea salariilor de baza pt. funcționarii publici și personalul contractual

Hotărârea Nr. 52 din 30.09.2019 privind aprobarea structurii funcțiilor publice din cadrul UAT Pietroasele

Hotărârea Nr. 51 din 30.09.2019 privind aprobarea nr. de personal, Organigramei potrivit Codului Administrativ

AUGUST

Proces Verbal Nr. 4143, încheiat 23.09.2019 cu ocazia Ședinței Extraordinare a C.L. Pietroasele

Hotărârea Nr. 50 din 20.09.2019 privind rectificarea bugetului local al com. Pietroasele pe anul 2019-seccțiunea dezvoltare

Hotărârea Nr. 49 din 20.09.2019 privind completarea H.C.L. nr. 21/19.04.2019-Porgramul de investiții-2019

Hotărârea Nr. 48 din 20.09.2019 privind Rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2019

IULIE

Hotărârea Nr. 42 din 05.07.2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2018

Hotărârea Nr. 41 din 05.07.2019 privind rectificarea bugetului local – 2019 – secțiunea funcționare

Hotărârea Nr. 40 din 05.07.2019 privind rectificarea bugetului local – 2019

Hotărârea Nr. 39 din 05.07.2019 pt. modificarea H.C.L. nr. 21/19.04-Prog. Investiții

Proces verbal Nr. 2941/05.07.2019 cu ocazia ședinței de îndată a C.L. Pietroasele

MAI

Hotărârea Nr. 30 din 30.05.2019 privind vânzarea prin licitație buldoexcavator

APRILIE

Proces Verbal Nr. 1744, încheiat 24.04.2019 cu ocazia Ședinței Ordinare a C.L. Pietroasele

Hotărârea Nr. 29 din 24.04.2019 Privind Acordare titlu cetățean de onoare dlui Gheorghe Bădulescu – veteran de război

Hotărârea Nr. 28 din 24.04.2019 Privind Stabilire salarii de bază funcționari publici – ,,Administrație,,

Hotărârea Nr. 27 din 24.04.2019 Privind Constituire Comisie – Pășuni Comunale

Hotărârea Nr. 26 din 24.04.2019 Privind Stabilirea Impozitelor si Taxelor locale pe anul fiscal 2020

Hotărârea Nr. 25 din 24.04.2019 Privind modificarea HCL nr. 65/27.12.2018 privind aprobarea Strategiei de Achiziții

Hotărârea Nr. 24 din 22.04.2019 Privind Modificarea HCL nr. 14/15.03.2017 – Instalații iluminat public

Proces Verbal Nr. 1714, încheiat 22.04.2019 cu ocazia lucrărilor ședinței de îndată a C.L. Pietroasele

Proces Verbal Nr. 1710/21.04.2019 cu ocazia Ședinței Extraordinare a C.L. Pietroasele

Hotărârea Nr. 23 din 19.04.2019 Privind Participarea Comunei Pietroasele prin Consiliul Local la constituirea ADI ,,PROGAZ BUZAU 2020,,

Hotărârea Nr. 22 din 19.04.2019 Privind Aprobarea Nomenclatorului Stradal al Comunei Pietroasele

Hotărârea Nr. 21 din 19.04.2019 Privind Aprobarea Programului de investitii propuse spre realizare pe anul 2019

Hotărârea Nr. 20 din 19.04.2019 Privind Aprobarea Bugetului Școlii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2019

Hotărârea Nr. 19 din 19.04.2019 Privind Aprobarea Bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 2019

MARTIE

Hotărârea Nr. 18 din 28.03.2019 Privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea Nr. 17 din 28.03.2019 privind aprobarea Locurilor provizorii pentru alegerile europarlamentare(strangeri semnaturi si propaganda electorală)

Hotărârea Nr. 16 din 28.03.2019 privind aprobarea Planului de acțiuni locale desfășurate cu beneficiarii de ajutor social

Hotărârea Nr. 15 din 28.03.2019 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a com. Pietroasele

FEBRUARIE

Proces verbal Nr. 982/01.03.2019 cu ocazia ședinței ordinare a CL Pietroasele

Hotărârea Nr. 14 din 28.02.2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt. obiectivul REABILITARE DRUMURI DE INTERES COMUNAL IN COM. PIETROASELE

Hotărârea Nr. 13 din 28.02.2019 Privind desemnarea Primarului Com. Pietroasele ca evaluator al performanțelor individuale ale Secretarului Com. Pietroasele

Hotărârea Nr. 12 din 28.02.2019 Privind neasumarea responsabilității UAT Pietroasele – acord cadru achiziție bunuri și servicii pt școli 2017-2023

Hotărârea Nr. 11 din 28.02.2019 Privind stabilirea componentei echipei mobile-violență domestică

Hotărârea Nr. 10 din 28.02.2019 Privind aprobarea retelei locale a unităților de învățământ Com. Pietroasele

IANUARIE

Proces Verbal Nr. 370 / 29.01.2019 cu ocazia Ședinței Ordinare a C.L. Pietroasele

Hotărârea Nr. 9 din 29.01.2019 Privind stabilirea indemnizatiei lunare consilieri locali

Hotărârea Nr. 8 din 29.01.2019 Privind continuarea investiției ,,Reparații clădire Primărie-sediu administrativ,,

Hotărârea Nr. 7 din 29.01.2019 Privind continuarea investiției ,,Achiziție buldoexcavator,,

Hotărârea Nr. 6 din 29.01.2019 Privind indexarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2019

Hotărârea Nr. 5 din 29.01.2019 Privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a com. Pietroasele

Hotărârea Nr. 4 din 29.01.2019 Privind aprobarea managementului pastoral al comunei Pietroasele

Hotărârea Nr. 3 din 29.01.2019 Privind modificarea evidenței fiscale curente organizate la nivelul Com. Pietroasele

Hotărârea Nr. 2 din 29.01.2019 Privind Aprobare Regulament intern acordare Vouchere de vacanta 2019-2020

Hotărârea Nr. 1 din 29.01.2019 Privind salariile de baza Asistență socială