Hotarari 2014

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2014

DECEMBRIE

Convocare nr. 5331 din 17.12.2014

Hotărârea nr. 59 din 23.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015

Hotărârea nr. 60 din 23.12.2014 privind închirierea unui spaţiu din incinta Dispensarului Medical Pietroasele, în suprafaţă de 20 m.p, cu destinaţia Cabinet Stomatologic, aflat în domeniul public al comunei, situat în sat Pietroasele, com. Pietroasele, judeţul Buzău

Hotărârea nr. 61 din 23.12.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 62 din 23.12.2014 privind aprobarea participării Comunei Pietroasele la teritoriul Grupul de Acţiune Locală ,,Asociaţia G.A.L. Drumul Vinului”

Hotărârea nr. 63 din 23.12.2014 privind efectuarea unui împrumut din excedentul bugetului local acumulat în anii precedenţi pentru acoperirea unor eventuale goluri de casă

Proces verbal din 23.12.2014 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

Convocare nr. 5357 din 17.12.2014

Hotărârea nr. 58 din 18.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 2014

Proces verbal din 18.12.2014 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

Convocare nr. 5154 din 11.12.2014

Proces verbal din 12.12.2014 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

Convocare nr. 5131 din 03.12.2014

Hotărârea nr. 56 din 08.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 2014

Proces verbal din 08.12.2014 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

NOIEMBRIE

Convocare din 21.11.2014

Hotărârea nr. 53 din 27.11.2014 privind modificarea Organigramei şi Ştatului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Pietroasele, pe anul 2014

Anexa 1 la HCL nr. 53 – 27.11.2014 – ORGANIGRAMĂ

Anexa 3 la HCL nr. 53 – 27.11.2014 -ŞTAT DE FUNCŢII

Hotărârea nr. 54 din 27.11.2014 privind transformarea postului de « inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 4, clasa de salarizare 35, coeficient 2.32» în vederea promovării în grad profesional a d-nei Tăbîrcă Daniela în funcţia de « inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 4, clasa de salarizare 33+8=41, coeficient 2,69»

Hotărârea nr. 55 din 27.11.2014 privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului ,,Centru local de informare turistică în comuna Pietroasele şi proximităţi; Dezvoltare şi marketing turistic” şi a solicitării unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului

Proces verbal din 27.11.2014 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

Convocare nr. 4763 din 07.11.2014

Proces verbal din 11.11.2014 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

Convocare nr. 4865 din 12.11.2014

Hotărârea nr. 48 din 13.11.2014 privind modificarea şi completarea HCL nr. 4/03.02.2014, privind aprobarea Programului de investiţii propuse spre realizare pe anul 2014

Hotărârea nr. 49 din 13.11.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice ,,Racordare la RED 0,4kV – CEF 15 kW satul Pietroasele, comuna Pietroasele, jud. Buzău”

Hotărârea nr. 50 din 13.11.2014 privind aprobarea investiţiei noi ,,Microparc fotovoltaic “, comuna Pietroasele, jud. Buzău

Hotărârea nr. 51 din 13.11.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 2014

Hotărârea nr. 52 din 13.11.2014 privind rectificarea bugetului local al comunei Pietroasele, activitate proprie la partea de venituri şi Şcoala Gimnazială Pietroasele, la partea de cheltuieli – secţiunea de funcţionare – cu suma de 78 mii lei

Proces verbal din 13.11.2014 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

OCTOMBRIE

Convocare nr. 4292 din 22.10.2014

Hotărârea nr. 44 din 28.10.2014 privind completarea Hotărarii nr. 33/14.09.2006 pentru atestarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Pietroasele

Anexă la Hotărârea nr. 44/28.10.2014

Hotărârea nr. 45 din 28.10.2014 privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008” la care comuna Pietroasele este membru asociat

Hotărârea nr. 46 din 28.10.2014 privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul Consiliului Local Pietroasele în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008”

Hotărârea nr. 47 din 28.10.2014 privind aprobare P.U.Z ,,Reabilitare termică corp C1 si C2 şi extindere S+P+M, Aşezământ Social pentru persoane vârstnice – Fundaţia Ortodoxă pentru copii Sf. Sava, extravilan satul Şarînga, Tarlaua 56, comuna Pietroasele, judeţul Buzău

Proces verbal din 28.10.2014 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

SEPTEMBRIE

Convocare nr. 3789 din 24.09.2014

Hotărârea nr. 38 din 30.09.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 2014

Hotărârea nr. 39 din 30.09.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-financiari – formă revizuită 2- pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău”

Hotărârea nr. 40 din 30.09.2014 privind rectificarea bugetului Şcolii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2014

Hotărârea nr. 41 din 30.09.2014 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local

Hotărârea nr. 42 din 30.09.2014 privind validarea mandatului unui consilier local

Hotărârea nr. 43 din 30.09.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Proces verbal din 30.09.2014 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

Convocare nr. 3590 din 12.09.2014

Hotărârea nr. 33 din 17.09.2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de interes local la nivelul comunei Pietroasele, judeţul Buzău

Hotărârea nr. 34 din 17.09.2014 privind stabilirea modalităţii de gestiune şi înfiinţarea compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pietroasele, judeţul Buzău, având ca obiect furnizarea serviciului public de administrare a  domeniului public şi privat de interes local la nivelul comunei Pietroasele, judeţul Buzău

Hotărârea nr. 35 din 17.09.2014 privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de interes local de la nivelul comunei Pietroasele, judeţul Buzău

Hotărârea nr. 36 din 17.09.2014 privind darea în administrare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de interes local de la nivelul comunei Pietroasele, judeţul Buzău, către compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pietroasele, judeţul Buzău, având ca obiect furnizarea  serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de interes local la nivelul comunei Pietroasele, judeţul Buzău

Hotărârea nr. 37 din 17.09.2014 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de Concesiune a Serviciului Public  de Salubrizare nr. 3952/02.10.2006, al comunei Pietroasele, judeţul Buzău

Proces verbal din 17.09.2014 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

AUGUST

Convocare nr. 3324 din 22.08.2014

Hotărârea nr. 31 din 28.08.2014 privind  aprobarea participării comunei Pietroasele la cofinanţarea proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău în perioada 2014-2020”

Hotărârea nr. 32 din 28.08.2014 privind  alegerea preşedintelui de şedinţă

Proces verbal din 28.08.2014 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

IULIE

Convocare nr. 2969 din 17.07.2014

Hotărârea nr. 28 din 24.07.2014 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local

Hotărârea nr. 29 din 24.07.2014 privind validarea mandatului unui consilier local

Hotărârea nr. 30 din 24.07.2014 privind aprobarea redistribuirii unei sume de la proiectul de investiţie ”Centru local de informare turistică” către proiectul de investiţii ”Amenajarea şi renovarea unui spaţiu cu destinaţia de piaţă agroalimentară în comuna Pietroasele”

Proces verbal din 02.07.2014 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

Convocare nr. 2717 din 30.06.2014

Hotărârea nr. 24 din 02.07.2014 privind modificarea și completarea HCL nr.4/03.02.2014, privind aprobarea Programului de investiții propuse spre realizare pe anul 2014

Hotărârea nr. 25 din 02.07.2014 privind aprobarea investiției noi ,,Lucrări de finalizare și dotări piața agroalimentară Pietroasele”

Hotărârea nr. 26 din 02.07.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 2014

Hotărârea nr. 27 din 02.07.2014 privind modificarea nivelului unor funcții publice în cadrul U.A.T. Pietroasele

Anexă la Hotărârea nr. 27 din 02.07.2014

Proces verbal din 02.07.2014 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

IUNIE

Convocare nr. 2400 din  06.06.2014

Hotărârea nr. 21 din 12.06.2014 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului  comunei Pietroasele, pe anul 2014

Hotărârea nr. 22 din 12.06.2014 privind primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008” la care comuna Pietroasele este membru asociat

Hotărârea nr. 23 din 12.06.2014 privind modificarea Planului Urbanistic General al comunei Pietroasele, județul Buzău

Stat de funcții iunie 2014

Stat funcții servicii publice iunie 2014

Proces verbal din 12.06.2014 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

APRILIE

Convocare nr. 1751 din  24.04.2014

Hotărârea nr. 15 din 30.04.2014 privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2014

Anexă la HCL nr. 15/30.04.2014

Hotărârea nr. 16 din 30.04.2014 privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2014

Anexă la HCL nr. 16/30.04.2014

Hotărârea nr. 17 din 30.04.2014 privind însușirea contractului de servicii nr. 5014/17.12.2013, având ca obiect realizarea de  măsurători topografice și identificarea tarlalelor și parcelelor din cadrul unității administrativ-teritoriale

Hotărârea nr. 18 din 30.04.2014 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 19 din 30.04.2014 privind modificarea și completarea HCL nr. 42/2013, privind stabilirea unor măsuri administrativ-fiscale în domeniul salubrizării

Hotărârea nr. 20 din 30.04.2014 privind aprobarea transmiterii fără plată a unui autoturism aflat în dotarea Consiliului Local Pietroasele

Proces verbal din 30.04.2014 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

MARTIE

Convocare nr. 1191 din  26.03.2014

Hotărârea nr. 9 din 26.03.2014 privind încheierea contului de execuţie al exerciţiului bugetar al anului 2013 la nivelul Primăriei comunei Pietroasele

Hotărârea nr. 10 din 26.03.2014 privind aprobarea Organigramei şi Ştatului de funcţii al Primăriei comunei Pietroasele pe anul 2014

Anexa nr.2 la HCL nr.10/26.03.2014

Anexa nr.3 la HCL nr.10/26.03.2014

Hotărârea nr. 11 din 26.03.2014 privind închirierea unui spaţiu din incinta Căminului Cultural Pietroasele, în  suprafaţă de 345 m.p, aflat în domeniul public al comunei, situat în sat Pietroasele, com. Pietroasele, judeţul Buzău

Hotărârea nr. 12 din 26.03.2014 privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008” la care comuna Pietroasele este membru asociat

Hotărârea nr. 13 din 26.03.2014 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor desfăşuraîin anul 2014 cu beneficiarii de ajutor social

Anexă la HCL nr.13 din 26.03.2014

Hotărârea nr. 14 din 26.03.2014 privind aprobarea Planului de mobilizare a economiei pentru apărare şi a Programului de aprovizionare cu produse alimentare destinate  consumului raţionalizat al populatiei

Anexă hotărârea nr. 14 din 26.03.2014

Proces verbal din 26.03.2014 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

FEBRUARIE

Convocare nr. 358 din  28.01.2014

Hotărârea nr. 1 din 03.02.2014 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2013

Hotărârea nr. 2 din 03.02.2014 privind aprobarea bugetului local al Primăriei comunei Pietroasele pe anul 2014

Hotărârea nr. 3 din 03.02.2014 privind aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2014

Hotărârea nr. 4 din 03.02.2014 privind aprobarea Programului de investiții propuse spre realizare pe anul 2014

Hotărârea nr. 5 din 03.02.2014 privind stabilirea Programului de achiziții publice al Primăriei comunei Pietroasele pe anul 2014

Hotărârea nr. 6 din 03.02.2014 privind alegerea președintelui de ședință

Proces verbal din 03.02.2014 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele