Hotarari 2015

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2015

DECEMBRIE

Rapoarte de activitate ale consilierilor locali ai Consiliului local al comunei Pietroasele pentru anul 2015

Convocare nr. 5599 din 23.12.2015

Hotărârea nr. 65 din 29.12.2015 privind efectuarea unui imprumut din excedentul bugetului local acumulat in anii precedenti pentru acoperirea temporara a golului de casa

Hotărârea nr. 66 din 29.12.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Proces verbal din în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

Convocare nr. 5470 din 14.12.2015

Hotărârea nr. 64 din 15.12.2015 privind rectificarea si modificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 2015

Proces verbal din în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

NOIEMBRIE

Convocare nr. 5147 din 20.11.2015

Hotărârea nr. 61 din 26.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016

Hotărârea nr. 62 din 26.11.2015 privind stabilirea cotei de combustibil pentru autoturismele aflate în dotarea U.AT Pietroasele şi a cheltuielilor pentru acţiuni de protocol

Proces verbal din în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

Convocare nr. 5033 din 16.11.2015

Hotărârea nr. 55 din 17.11.2015 privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 6/12.02.2015, privind aprobarea Programului de investiţii propuse spre realizare pe anul 2015

Hotărârea nr. 56 din 17.11.2015 privind majorarea valorii investiţiei ,,Reparaţie capitală drumuri”

Hotărârea nr. 57 din 17.11.2015 privind aprobarea investiţiei noi ,,Amenajare spaţiu Cabinet Medic Şarînga”

Hotărârea nr. 58 din 17.11.2015 privind aprobarea investiţiei noi ,,Reparaţie capitală clădire spaţii comerciale Piaţa Pietroasele”

Hotărârea nr. 59 din 17.11.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 2015

Hotărârea nr. 60 din 17.11.2015 privind rectificarea bugetului Şcolii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2015

Proces verbal din în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

Convocare nr. 4908 din 11.11.2015

Hotărârea nr. 54 din 12.11.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Proces verbal din în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

OCTOMBRIE

Convocare nr. 4449 din 23.10.2015

Hotărârea nr. 46 din 29.10.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice la nivelul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2016

Hotărârea nr. 47 din 29.10.2015 privind modificarea Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Pietroasele, pe anul 2015

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 47 din 29.10.2015

Anexa 2b-plan ocupare-comuna Pietroasele 2015

Hotărârea nr. 48 din 29.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 2015

Hotărârea nr. 49 din 29.10.2015 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie ,,Modernizarea drumurilor de interes local DC 134, DC 147, DC 257 si DC 258 din comuna Pietroasele, judetul Buzau” si a indicatorilor tehnico- economici ai investitiei

Hotărârea nr. 50 din 29.10.2015 privind implementarea proiectului “Modernizarea drumurilor de interes local DC 134, DC 147, DC 257 si DC 258 din comuna Pietroasele, judetul Buzau”

Anexa 3-5 la H.C.L. nr. 50 din 29.10.2015

Hotărârea nr. 51 din 29.10.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Proces verbal din în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

SEPTEMBRIE

Convocare nr. 3967 din 24.09.2015

Hotărârea nr. 41 din 30.09.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 2015

Hotărârea nr. 43 din 30.09.2015 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Pietroasele pentru anul şcolar 2015-2016

Anexă la Hotărârea nr. 43

Hotărârea nr. 44 din 30.09.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 45 din 30.09.2015 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect și în vederea realizării obiectivului ”Modernizare drumuri de interes local DC254, DC256, DC260 şi DC261 din comuna Pietroasele, judeţul Buzău” – obiectiv de interes local al comunei Pietroasele, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Proces verbal din în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

AUGUST

Convocare nr. 3514 din 25.08.2015

Hotărârea nr. 38 din 31.08.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 2015

Hotărârea nr. 39 din 31.08.2015 privind modificarea bugetului Şcolii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2015

Hotărârea nr. 40 din 31.08.2015 privind instrumentarea proiectului ,,Modernizarea drumurilor de interes local DC 254, DC 256, DC 260 şi DC 261 din comuna Pietroasele, judeţul Buzău”

Proces verbal din în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

IULIE

Convocare nr. 3018 din 17.07.2015

Hotărârea nr. 32 din 23.07.2015 privind actualizarea Regulamentului de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare al comunei Pietroasele şi actualizarea Contractului de concesiune nr. 3952/02.10.2006

Hotărârea nr. 33 din 23.07.2015 privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008” la care comuna Pietroasele este membru asociat

Hotărârea nr. 34 din 23.07.2015 privind modificarea si completarea H.C.L nr. 6/12.02.2015, privind aprobarea Programului de investiţii propuse spre realizare pe anul 2015

Hotărârea nr. 35 din 23.07.2015 privind aprobarea investiţiei noi ,,Reparaţie capitală drumuri”

Hotărârea nr. 36 din 23.07.2015 privind aprobarea investiţiei în continuare ,,Modernizare spaţii S.V.S.U.”

Hotărârea nr. 37 din 23.07.2015 privind rectificarea şi modificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 2015

Proces verbal din în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

IUNIE

Convocare nr. 2671 din 24.06.2015

Hotărârea nr. 27 din 30.06.2015 privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Pietroasele, pe anul 2015

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 27 – Organigrama iunie 2015

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 27 – Stat de funcţii iunie 2015

Hotărârea nr. 28 din 30.06.2015 privind aprobarea politicii tarifare actualizată de la 01.07.2015 pe aria de operare a Companiei de Apă S.A. Buzău

Hotărârea nr. 29 din 30.06.2015 privind constatarea încetării calităţii de membru asociat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” a municipiului Râmnicu Sărat, oraşului Nehoiu şi comunei Gălbinaşi

Hotărârea nr. 30 din 30.06.2015 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroasele

Proces verbal din în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

MAI

Convocare nr. 2103 din 22.05.2015

Hotărârea nr. 26 din 28.05.2015 privind modificarea H.C.L nr. 42/13.09.2013, privind stabilirea unor măsuri administrativ fiscale în domeniul salubrizării

Proces verbal din în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

Convocare nr. 1843 din 06.05.2015

Hotărârea nr. 23 din 08.05.2015 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 6/12.02.2015, privind aprobarea  Programului de investiţii propuse spre realizare pe anul 2015

Hotărârea nr. 24 din 08.05.2015 privind aprobarea investiţiei noi ,,Modernizare spaţii S.V.S.U.” şi aprobarea rectificării bugetare, Secţiunea de dezvoltare

Hotărârea nr. 25 din 08.05.2015 privind încheierea contului de execuţie al exerciţiului bugetar al anului 2014 la nivelul Primăriei comunei Pietroasele

Proces verbal din în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

APRILIE

Convocare nr. 1656 din 23.04.2015

Hotărârea nr. 19 din 29.04.2015 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2015

Anexă la H.C.L nr. 19 din 29.04.2015

Hotărârea nr. 20 din 29.04.2015 privind aprobarea investiţiei noi ,,Reparaţie clădire Dispensar Medical Pietroasele” şi aprobarea rectificării bugetare, Secţiunea de dezvoltare

Hotărârea nr. 21 din 29.04.2015 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 6/12.02.2015, privind aprobarea Programului de investiţii propuse spre realizare pe anul 2015

Hotărârea nr. 22 din 29.04.2015 privind aprobarea investitiei noi Servicii de proiectare ,,Reparatie cladire Dispensar Medical Pietroasele”

Proces verbal din în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

MARTIE

Convocare nr. 1188 din 19.03.2015

Hotărârea nr. 11 din 25.03.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2015

Anexă la H.C.L.. nr. 11 – Plan ocupare – comuna Pietroasele 2015

Hotărârea nr. 12 din 25.03.2015 privind modificarea H.C.L. nr.63/23.12.2014, privind efectuarea unui împrumut din excedentul bugetului local acumulat în anii precedenţi pentru acoperirea unor eventuale goluri de casă

Hotărârea nr. 13 din 25.03.2015 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.50/2014, privind aprobarea investiţiei noi ,,Microparc fotovoltaic”, comuna Pietroasele, jud. Buzău

Hotărârea nr. 14 din 25.03.2015 de revocare a H.C.L. nr. 44/28.10.2014, privind completarea H.C.L. nr. 33/14.09.2006 pentru atestarea inventarului bunurilor aparţinând  domeniului privat al comunei Pietroasele

Hotărârea nr. 15 din 25.03.2015 privind modificarea H.C.L. nr.59/23.12.2014, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015

Hotărârea nr. 16 din 25.03.2015 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul 2015 cu beneficiarii de ajutor social

Anexă la H.C.L. nr. 16  din 25.03.2015

Hotărârea nr. 17 din 25.03.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 18 din 25.03.2015 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroasele

Proces verbal din în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

FEBRUARIE

Convocare nr. 806 din 20.02.2015

Hotărârea nr. 10 din 26.02.2015 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al Primariei comunei Pietroasele pe anul 2015

ORGANIGRAMA

STAT DE FUNCTII FEB. 2015

Proces verbal din în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

Convocare nr. 558 din 06.02.2015

Hotărârea nr. 4 din 12.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Primariei comunei Pietroasele pe anul 2015

Hotărârea nr. 5 din 12.02.2015 privind aprobarea bugetului Scolii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2015

Hotărârea nr. 6 din 12.02.2015 privind aprobarea Programului de investitii propuse spre realizare pe anul 2015

Hotărârea nr. 7 din 12.02.2015 privind stabilirea Programului de achizitii publice al Primariei comunei Pietroasele pe anul 2015

Anexa la HCL nr. 7 din 12.02.2015

Hotărârea nr. 8 din 12.02.2015 privind modificarea HCL nr. 59/23.12.2014, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015

Hotărârea nr. 9 din 12.02.2015 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pietroasele

Proces verbal din în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele

IANUARIE

Convocare nr. 314 din 23.01.2015

Hotărârea nr. 1 din 29.01.2015 privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitat al Primarului comunei Pietroasele, pe anul 2015

Anexa nr. 2 la HCL nr. 1 din 29.01.2015

Hotărârea nr. 2 din 29.01.2015 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2014

Hotărârea nr. 3 din 29.01.2015 privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008” la care comuna Pietroasele este membru asociat

Proces verbal din în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele