Hotarari 2016

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2016

DECEMBRIE

Proces verbal incheiat in 22.12.2016 cu ocazia sedintei ordinare a CL Pietroasele

Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2017

Hotarare privind rectificarea bugetului local-sectiunea de functionare pe 2016

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Dispozitie privind convocarea C L in sedinta ordinara din 22.12.2016

HCL Sedinta de indata din 7.12.2016

HCL Rectificare buget Scoala Pietroasele

Proces verbal sedinta ordinara noiembrie 2016

HCL Aprobare Acord cooperare audit intern

HCL Aprobare acord parteneriat UAT-uri

HCL privind modificarea statului de functii UAT Pietroasele pe anul 2016

OCTOMBRIE

Hotărârea Consiliului Local Nr.63 din 27.10.2016 Plan ocupare Proces Verbal

Hotărârea Consiliului Local Nr.59 din 07.10.2016

Hotărârea Consiliului Local Nr.60 din 07.10.2016

Hotărârea Consiliului Local Nr.61 din 07.10.2016

Hotărârea Consiliului Local Nr.62 din 07.10.2016

Hotărârea Consiliului Local Nr.62, anexa 2, din 07.10.2016

Proces verbal sedinta 07.10.2016

SEPTEMBRIE

Hotărârea Consiliului Local Nr.55 din 29.09.2016

Hotărârea Consiliului Local Nr.56 din 29.09.2016

Hotărârea Consiliului Local Nr.57 din 29.09.2016

Hotărârea Consiliului Local Nr.58 din 29.09.2016

PROCES VERBAL SEDINTA SEPTEMBRIE 2016

Convocare sedinta ordinară 29.09.2016

AUGUST

Hotărâre privind închirierea unui spațiu în incinta Complexului Comercial din Piața Pietroasele

Hotărâre  organizare licitație privind închirierea unui spațiu în incinta Complexului Comercial din Piața Pietroasele 

Proces verbal sedință ordinară 25.08.2016

Convocare sedinta ordinară 25.08.2016

Convocare sedinta extraordinara 04 .08. 2016

Hotărâre privind trecerea drumului comunal DC 44 în administrarea CJ Buzău

Hotărâre privind aprobarea investiții noi “Licență și acreditare centrală fotovoltaică” 

Hotărâre privind completarea H.C.L nr.5/28.01.2016, privind aprobarea Programului de investiții propuse spre realizare pe anul 2016

Proces verbal sedință extraordinară 04.08.2016

IULIE

Convocare sedinta ordinara 28.07.2016

Hotarare privind abrogarea HCL nr.11.2014

Hotarare privind aprobarea investitii noi

Hotarare privind completarea HCL nr.5 din 28.01.2016

Hotarare rectificare buget iulie 2016

Hotarare privind alegerea delegat satesc

PROCES VERBAL SEDINTA 28 IULIE 2016

IUNIE

Convocare Consiliu Local in Sedinta de Constituire

H.C.L. nr.1 alegere comisie validare

H.C.L. nr.2 validare mandate

H.C.L. nr.3 constituire consiliu local

H.C.L. nr.4 alegere presedinte de sedinta

H.C.L. nr.5 alegere viceprimar

H.C.L. nr.6 comisii de specialitate

PROCES VERBAL SEDINTA CL IUNIE 2016

Hotarare privind completare Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei  Pietoasele pentru perioada 2014-2020

Convocare sedinta ordinara 16.06.2016

Dispozitie convocare sedinta ordinara 16.06.2016

Proces Verbal Sedinta Iunie 2016

MAI

Hotarare privind ACORDARE AJUTOR URGENTA

APRILIE

Hotarare privind modificarea Organigramei si  Statului de functii ale aparatului de specialitate

Hotarare privind actualizarea planului de analiza si   acoperire a riscurilor

Proces Verbal sedinta ordinara aprilie 2016

MARTIE

Alegere presedinte sedinta

Convocare sedinta ordinara 29.03.2016

Dispozitie convocare sedinta ordinara 29.03.2016

HCL aprobare plan de actiuni vmg

HCL privind aprobarea raportului de activitate al   asistentilor personali sem.II 2015

HCLprivind stabilirea masuri pentru identificarea beneficiar tichete gradinita

Hotarare licitatie inchiriere spatiu fost sediu Primaria Saringa

Hotarare priv implementarea proiect ,,Modernizare drumuri de interes local

Hotarare privind aprob organigramei si stat functii al Primariei com Pietroasele pe anul 2013

Hotarare privind aprobare PUZ

Hotarare privind aprobarea invest noi ,,Modernizarea, inclusiv dotarea GPN Saringa

Proces verbal sedinta ordinara CL 29.03.2016

FEBRUARIE

Convocare Sedinta Ordinara 25.02.2016

Dispozitie Convocare Sedinta Ordinara 25.02.2016

Hotarare licitatie inchiriere spatiu din incinta Dispensarului  Medical Pietroasele

Hotarare licitatie inchiriere spatiu fost sediu Primaria  Saringa

Hotarare licitatie inchiriere spatiu fost sediu Primaria  Saringa 2

Hotarare licitatie inchiriere spatiu Piata Pietroasele

Hotarare modificare buget local Comuna Pietroasele 2016

Hotarare modificare stat functii Primaria Pietroasele 2016

Hotarare privind actualizarea tarifelor pe metru partrat inchiriere  spatii si teren

Hotarare privind modificarea  inventarului bunurilor care apartin domeniului  public al comunei Pietroasele

Hotarare revocare  HCL nr.8 din 28.01.2016

Hotarare inchiriere spatiu in suprafata de 20 m.p.

Hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale

Hotarare privind exonerarea de la plata penalitatilor pentru  contribuabilii care au achitat impozitele pana la data de 25.03.2015

Proces Verbal sedinta ordinara CL 25.02.2016

IANUARIE

Proces Verbal sedinta ordinara CL 28.01.2016

ANEXA LA HCL ACHIZITII PUBLICE 2016

H O T A R A R E privind aprobarea investitiei noi ,,Reparatie capitala drumuri”

H O T A R A R E
privind aprobarea bugetului local al Primariei comunei Pietroasele pe anul 2016

H O T A R A R E
privind aprobarea bugetului Scolii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2016

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea cotizatiei anuale pentru anul 2016 a Comunei Pietroasele, judetul Buzau la Asociatia “GAL Drumul Vinului”

H O T A R A R E
privind aprobarea Programului de investitii propuse spre
realizare pe anul 2016

H O T A R A R E
privind modificarea inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Pietroasele

H O T A R A R E
privind stabilirea Programului de achizitii publice al
Primariei comunei Pietroasele pe anul 2016

Convocare sedinta ordinara 28.01.2016

D I S P O Z I T I E
privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara
din data de 28.01.2016

Convocare nr. 50 din 07.01.2016

Hotărârea nr. 1 din 08.01.2016 privind aprobarea acoperirii  definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2016

Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Pietroasele