Hotarari 2017

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017

NOIEMBRIE

Proces verbal nr. 2975 din 29.11.2017

Hotărârea nr 59 din 29.11.2017 privind implementarea Proiectului Modernizare DS 108/1, SAT Pietroasa Mică, com. Pietroasele

Hotărârea nr 58 din 29.11.2017 privind modificarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public Pietroasele

Hotărârea nr 57 din 29.11.2017 privind închirierea unui spațiu din incinta Caminului Cultural Pietroasele

Hotărârea nr 56 din 29.11.2017 privind transformarea funcției publice vacante de inspector

Hotărârea nr 55 din 29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

OCTOMBRIE

Hotărârea nr. 52 din 15.11.2017 privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2017

Proces verbal din data de 15.11.2017

Hotărârea nr. 51 din 31.10.2017 privind rectificarea și modificarea bugetului local al Com. Pietroasele

Hotărârea nr. 50 din 31.10.2017 privind primirea de noi membri și modificarea actului Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară -Buzău 2008-

SEPTEMBRIE

Hotărârea nr. 48 privind modificarea HCL nr. 27/2017-inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al Com. Pietroasele

Hotărârea nr. 47 privind transformarea functiei publice vacante de inspector principal în superior

Hotărârea nr. 46 privind rectificarea bugetului local al Com. Pietroasele și modificarea bugetului Școlii Gimnaziale Pietroasele

Hotărârea nr. 45 privind transformare post inspector achiziții

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului pe anul 2018

IULIE

Hotărârea nr. 38 din 27.07.2017 privind modificarea bugetului local al Primăriei Pietroasele

Hotărârea nr. 37 din 27.07.2017 privind Stabilirea salariilor de baza a funcționarilor publici și contractuali ai Primariei Pietroasele

Hotărârea nr. 36 din 14.07.2017 privind Achizitionare Buldoexcavator

Anexă la Hotarârea nr. 36

Hotărârea nr. 35 din 14.07.2017 privind implementarea proictului Construire teren sport sat Saringa

Hotărârea nr. 34 din 14.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici pt investitia Construire teren sport sat Saringa

IUNIE

Hotărârea nr. 33 din 29.06.2017 privind modificarea HCL nr 27/2017 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Com. Pietroasele

Hotărârea nr. 32 din 29.06.2017 privind transformare functie grad referent în grad profesional superior

Hotărârea nr. 31 din 29.06.2017 privind aprobarea unei sume in vederea premierii elevilor

Hotărârea nr. 30 din 29.06.2017 privind modificarea HCL nr 11/26.05.2005 privind stabilirea obligatiilor ce le revin cetățenilor precum și a contraventiilor

Proces verbal incheiat 29.06.2017 incheiat cu ocazia Sedintei ordinare a CL Pietroasele

Hotărârea nr. 28 din 29.06.2017 privind aprobarea plafonului minim al obligațiilor fiscale restante

Hotărârea nr. 27 din 07.06.2017

Convocare Consilieri locali conform dispoziției de Primar nr. 170

MAI

Hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Pietroasele, Județul Buzău

Hotărâre privind primirea de nou membru și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008„ la care com. Pietroasele este membru asociat

Hotărâre privind modificarea HCL nr. 31/28.08.2014 privind proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pt. proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată din jud. Buzău in perioada 2014-2020

APRILIE

Proces Verbal nr. 1047/03.05.2017 incheiat la data de 27.04.2017 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Pietroasele

Hotărâre privind trecerea in domeniul public a unui teren situat in Pietroasa Mică pentru punerea în valoare a locului unde s-a descoperit tezaurul Cloșca cu puii de aur

Hotărâre privind modificarea HCL 78/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017

Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco Buzău 2009

MARTIE

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al Primăriei comunei Pietroasele pe anul 2017

Hotărâre privind aprobarea Programului de investitii propuse spre realizare pe anul 2017

Hotărâre privind aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2017

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din data de 23.03.2017

Convocare conform Dispozitiei Primarului nr. 115/17.03.2017

FEBRUARIE

Proces verbal din 28.02.2017-orele 14:00 cu ocazia Ședinței Ordinare a Consiliului Local Pietroasele

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției Modernizare drumuri de interes local

Hotărâre pentru abrobarea proiectului și a cheltuielilor în vederea realizării inventiției Modernizare drumuri locale in com. Pietroasele

Hotărâre privind implementarea proiectului Modernizarea drumurilor de interes local in Com. Pietroasele

Proces verbal încheiat astazi 23.02.2017 cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Pietroasele

PROCES VERBAL încheiat 31.01.2017-orele 14 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Pietroasele

Hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice a Comunei Pietroasele în anul 2017

Hotărâre privind primirea de nou membru și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008” la care comuna Pietroasele este membru asociat

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrativ-fiscale în domeniul salubrizării

Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni si lucrari locale desfasurate cu beneficiarii de ajutor social

IANUARIE

Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2016

Proces verbal cu ocazia ședinței de îndata a CL Pietroasele din 06.01.2017, ora 10.00

Dispoziția nr. 1 privind Convocarea CL in ședința de indata din 06.01.2017

Convocare conform dispoziției primarului nr. 1/05.01.2017

Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura cu beneficiarii de ajutor social-2017