Hotarari 2018

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2018

DECEMBRIE

Proces verbal încheiat 27.12.2018 cu ocazia Ședinței ordinare a C.L. Pietroasele

Hotărârea nr. 69 din 27.12.2018 – Privind Alegerea Președintelui de Ședință

Hotărârea nr. 68 din 27.12.2018 – Privind Efectuare împrumut pentru acoperire temporare gol de casa

Hotărârea nr. 67 din 27.12.2018 – Privind Vânzare prin licitație-teren 406mp-fost C.A.P. Pietroasele

Hotărârea nr. 66 din 27.12.2018 – Privind Stabilirea Impozitelor si Taxelor locale pe anul 2019

Hotărârea nr. 65 din 27.12.2018 – Privind Aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice a comunei Pietroasele pe anul 2019

NOIEMBRIE

Hotărârea nr. 61 din 29.11.2018 – Privind aderarea CL Pietroasele prin UAT Pietroasele la ADI Buzău-Mărăcineni

Hotărârea nr. 60 din 29.11.2018 – Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul aparatului de specialitate al Primarului pe 2019

OCTOMBRIE

Hotărârea nr. 59 din 30.10.2018 – Privind aprobarea achiziției de servicii Juridice

Hotărârea nr. 58 din 30.10.2018 – Privind scrisoare garantie CEC BANK – Proiect – Modernizare DS108/1, Sat Pietroasa Mică

Hotărârea nr. 57 din 30.10.2018 – Privind gestionarea serviciului public de salubrizare prin concesiune

Hotărârea nr. 56 din 30.10.2018 – Privind modificarea H.C.L. nr 2 din 30.01.2018 – Aprobare strategie achiziții

Hotărârea nr. 55 din 10.10.2018 – Privind modificarea H.C.L. nr 9 din 23.02.2017 – Modernizare drumuri locale

Hotărârea nr. 54 din 09.10.2018 – Privind scrisoare garantie CEC BANK – Proiect- Pe urmele Tezaurului Cloșca cu puii de aur

Hotărârea nr. 53 din 09.10.2018 – Privind scrisoare garantie CEC BANK – Proiect – Construire teren sport Șaringa

SEPTEMBRIE

Hotărârea nr. 52 din 27.09.2018 – Privind aprobare indicatori tehnico-economici-REABILITARE DRUMURI DE INTERES COMUNAL

Hotărârea nr. 51 din 27.09.2018 – Privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale Pietroasele-secțiunea dezvoltare

Hotărârea nr. 50 din 27.09.2018 – Privind rectificarea bugetului UAT Pietroasele – secțiunea de funcționare

Hotărârea nr. 49 din 27.09.2018 – Privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 48 din 27.09.2018 – Privind aprobarea continuității serviciului public de salubrizare

Hotărârea nr. 47 din 27.09.2018 – Privind modificare H.C.L. nr 31/2018 – aprobare PUZ discoteca parter

Hotărârea nr. 46 din 27.09.2018 – Privind Închiriere spațiu-suprafața de 68mp în sat Șarînga, com. Pietroasele

Hotărârea nr. 45 din 25.09.2018 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici -Reabilitare corp A, Școala Pietroasele

AUGUST

Hotărârea nr. 44 din 31.08.2018 – Privind modificarea organigramei și Statutului de funcții ala aparatului de specialitate

Hotărârea nr. 42 din 31.08.2018 – Privind modificarea evidenței fiscale curente organizate la nivelul Com. Pietroasele

Hotărârea nr. 41 din 06.08.2018 – Privind modificarea H.C.L. nr. 6 din 15.02.2018 privind aprobarea Prog. de investiții 2018

Hotărârea nr. 40 din 06.08.2018 – Privind rectificarea bugetului UAT Pietroasele pe anul 2018-Secțiunea Dezvoltare

IULIE

Hotărârea nr. 39 din 27.07.2018 – Privind modificarea H.C.L. nr. 6/15.02.2018 si H.C.L. NR. 23/11.05.2018

Hotărârea nr. 38 din 27.07.2018 – Privind rectificarea bugetului UAT Pietroasele

Hotărârea nr. 37 din 19.07.2018 – Privind modificarea H.C.L. nr. 2/30.01.2018-Strategia anuală de achiziții

Hotărârea nr. 36 din 19.07.2018 – Privind rectificarea bugetului local al Primăriei Pietroasele-2018

Hotărârea nr. 35 din 19.07.2018 – Privind modificarea H.C.L. nr 6 si 23 din 2018 – aprobare Program investiții

Hotărârea nr. 34 din 19.07.2018 – Privind aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanță

IUNIE

Hotărârea nr. 33 din 28.06.2018 – Privind alegerea președintelui de ședință a CL Pietroasele

Hotărârea nr. 32 din 28.06.2018 – Privind Îndatoririle ce le revin cetățenilor cu privire la gospodărirea comunei Pietroasele

Hotărârea nr. 31 din 28.06.2018 – Privind aprobare P.U.Z. Construire discoteca parter, extravilan T116, P2834, Com. Pietroasele

Hotărârea nr. 30 din 28.06.2018 – Privind preluare spațiu grădiniță de către D.S.V.S.A Buzău

Hotărârea nr. 29 din 28.06.2018 – Privind majorarea tarifului practicat de RER SUD S.A.

MAI

Hotărârea nr. 26 din 11.05.2018 – Privind Aprobare proiect și cheltuieli ”Reabilitare drumuri de interes local”

Hotărârea nr. 25 din 11.05.2018 – Privind Rectificarea Bugetului Local al com. Pietroasele-secțiunea dezvoltare 2018

Hotărârea nr. 24 din 11.05.2018 – Privind aprobarea investiției Reparații Monumentul Eroilor sat Pietroasele

Hotărârea nr. 23 din 11.05.2018 – Privind modificarea H.C.L. nr. 6 din 15.02.2018

APRILIE

Proces verbal încheiat 26.04.2018 – Ședință ordinară a CL Pietroasele

Hotărârea nr. 22 din 26.04.2018 – Privind transformarea funcției de referent în inspector în compartiment Contabilitate

Hotărârea nr. 21 din 26.04.2018 – Privind modificarea bugetului local al Comunei Pietroasele

Hotărârea nr. 20 din 26.04.2018 – Privind închirierea unui teren de 406mp – fostul CAP Pietroasele

Hotărârea nr. 19 din 26.04.2018 – Privind aprobarea planului de acțiuni – beneficiari ajutor social 2018

Hotărârea nr. 18 din 26.04.2018 – Privind organizarea rețelei școlare – Pietroasele Buzău

MARTIE

Hotărârea nr. 17 din 29.03.2018 – Privind modificarea HCL nr 58 / 29.11.2017 -modificarea inventarului bunurilor domeniului public Pietroasele

Hotărârea nr. 16 din 29.03.2018 – Privind modificarea HCL nr 58 / 29.11.2017 -modificarea inventarului bunurilor domeniului public Pietroasele

Hotărârea nr. 15 din 29.03.2018 – Privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 14 din 29.03.2018 – scrisoare de garantie din partea CEC Bank pt proiectul finanțat prin masura 7.2

Hotărârea nr. 13 din 29.03.2018 pentru modificarea HCL nr. 55 / 29.11.2017

Hotărârea nr. 12 din 20.03.2018 pentru modificarea HCL nr. 23 / 27.04.2017-apartenenta teren Cloșca cu puii de aur

Hotărârea nr. 11 din 20.03.2018 pentru completarea HCL nr. 55/30.11.2009, privinf O.G.55/2002

Hotărârea nr. 10 din 20.03.2018 privind amenajarea si organizarea pășunii comunale aflate in proprietatea Primăriei Pietroasele

FEBRUARIE

Proces Verbal nr. 514/16.02.2018

Hotărârea nr. 9 din 15.02.2018 Privind vânzarea prin licitație a unui tractor U650

Hotărârea nr. 7 din 15.02.2018 Privind aprobarea Organigramei pe anul 2018

Hotărârea nr. 6 din 15.02.2018 Privind aprobarea Programului de investiții propuse spre realizare pe anul 2018

Proiect de Hotărâre nr.5 din 07.02.2018 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din com. Pietroasele pt anul scolar 2018-2019

IANUARIE

Hotărârea nr.4 din 31.01.2018 privind validarea mandatului unui consilier local

Hotărârea nr.2 din 31.01.2018 privind Aprobarea Strategiei Anuale de Achiziții Publice a Com. Pietroasele

Hotărârea nr.1 din 31.01.2018 privind Înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară