Informații de Interes Public

Indemnizatie consilieri locali MARTIE 2020

Lista salarii functii contractuale asistenti personali cu C.I.M. in cadrul UAT Pietroasele MARTIE 2020

Lista functiilor din cadrul UAT Pietroasele care intra in categoria personalului platit din fonduri publice MARTIE 2020

Indemnizație consilieri locali SEPTEMBRIE 2019

Indemnizație consilieri locali MARTIE 2019

Indemnizație consilieri locali SEPTEMBRIE 2018

Indemnizație consilieri locali MARTIE 2018

Lista salarii funcții contractuale asistenți personali cu C.I.M. in cadrul UAT Pietroasele -SEPTEMBRIE 2018-

Lista salarii funcții contractuale asistenți personali cu C.I.M. in cadrul UAT Pietroasele -MARTIE 2018-

Lista funcțiilor din cadrul UAT Pietroasele care intra in categoria personalului platit din fonduri publice SEPTEMBRIE 2019

Asistenti personali cu C.I.M.
din cadrul UAT Pietroasele SEPTEMBRIE 2019

Asistenti personali cu C.I.M.
din cadrul UAT Pietroasele MARTIE 2019

Lista functiilor din cadrul UAT Pietroasele care intra in categoria personalului platit din fonduri publice MARTIE 2019

Plan de Măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor prin GRIPĂ 2018-2019

Anunț referitor la Proiectul de Hot. privind insusirea variantei finale a proiectului de Stema a UAT Pietroasele

Dezbatere publică pentru alegerea Stemei Comunei Pietroasele, județul Buzău

Stema Comunei Pietroasele – VARIANTA 4

Stema Comunei Pietroasele – VARIANTA 3

Stema Comunei Pietroasele – VARIANTA 2

Stema Comunei Pietroasele – VARIANTA 1

Lista functiilor din cadrul UAT Pietroasele care intra in categoria personalului platit din fonduri publice SEPTEMBRIE 2018

Lista functiilor din cadrul UAT Pietroasele care intra in categoria personalului platit din fonduri publice MARTIE 2018

Notă de constatare control Primar si Secretar Com. Pietroasele

Anunt concurs si bibliografie  24.08.2016

Proces Verbal Selectare Dosare Post Muncitor Calificat

Ordin prefect nr. 138

Anunt concurs si bibliografie  01.03.2016

Anunt concurs si bibliografie  27.01.2016

Rezultat selectie dosare concurs post referent asistent 27.01.2016

Strategia de utilități – Pietroasele, sept. 2013

Strategia 2014 – 2020 –  Pietroasele, sept. 2013

Cerere și declarație ajutor încălzire, lista bunurilor deținute care duc la excluderea ajutorului pentru încălzirea  locuinței

Cerere Legea 544

Formular reclamație administrativă

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2011

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2011