Investiții

Strategia 2014 – 2020 Comuna Pietroasele sept 2013

Strategia de utilitati Comuna Pietroasele sept 2013

Investiţii în cursul anului 2011

Reabilitare GPN Şarînga                                                                         Finalizat

Reabilitare Şcoala cu cls. V-VIII Pietroasele                                         Finalizat

Investiţii în cursul anului 2010

Sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Pietroasele        Finalizat

Reabilitare Şcoala Şarînga                                                                     Finalizat

Reabilitare Şcoala cu cls. I-VIII, corp B, comuna Pietroasele           Finalizat

Investiţii în cursul anului 2009

Amenajare curte Primăria Pietroasele                                               Finalizat

Amenajare Piaţă Şarînga                                                                      Finalizat

Reparaţii capitale Cabinet Stomatologic sat Pietroasele                Finalizat

Reabilitare drumuri săteşti în comuna Pietroasele                         Finalizat