COMPONENŢA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

PRIMAR

ENACHE CORNEL

VICEPRIMAR

BĂNICĂ IONEL

SECRETAR COMUNĂ

MATACHE AURELIA

COMPARTIMENT URBANISM ŞI AMENAJARE TERITORIU

PRIBOI DAN

COMPARTIMENT BUGET-FINANŢE ȘI CONTABILITATE

GRIGORE ADRIAN

VASILE IULIAN

COMPARTIMENT GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

BRATU VICA

COMPARTIMENT CONSILIERI PRIMAR

ŞERBAN ION

COMPARTIMENT JURIDIC ȘI RESURSE UMANE

BADEA ADRIANA

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE ȘI SECRETARIAT

TĂBÂRCĂ DANIELA

IONIȚĂ DANIEL IONUȚ

COMPARTIMENT AGRICOL

GRAPĂ ŞTEFAN

PETRE ELENA CRISTINA

BACIU MARIA

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ

BUMBU SIMONA GICA

TOADER TINCA

COMPARTIMENT CULTURĂ

COMPARTIMENT S.V.S.U.

BRUTARU CONSTANTIN

COMPARTIMENT SERVICIU PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT DE INTERES LOCAL

DAVID MARIAN