Proiecte de hotarari

Proiecte de hotărâri 2020

Proiect de Hotărâre nr. 43 din 15.09.2020 privind rectificarea bugetului local al Com. Pietroasele pe anul 2020

Proiect de Hotărâre nr. 31 din 04.06.2020 privind modificarea bugetului Scolii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2020

Proiect de Hotărâre nr. 29 din 04.06.2020 privind rectificarea bugetului local al Com. Pietroasele pe anul 2020

Proiect de Hotărâre nr. 26 din 11.05.2020 Eco Buzau 2009

Proiect de Hotărâre nr. 23 din 21.04.2020 privind atestare modificare inventar bunuri domeniu public Pietroasele

Proiect de Hotărâre nr. 17 din 06.03.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pt. 2021

Anexa Nr. 1 la Proiect de Hot. nr. 17 din 06.03.2020

Anexa la Proiectul de Hotărâre Nr. 12/14.02.2020

Anexă la Proiect de Hotărâre Nr. 11 din 12.02.2020 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă al UAT Pietroasele

Anexă la Proiect de Hotărâre Nr. 10 din 31.01.2020

Proiect de Hot. Nr. 10 din 31.01.2020 Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local cu beneficiarii de ajutor social -2020

Anexă la Proiect de Hotărâre Nr. 9 din 31.01.2020

Proiect de Hot. Nr. 9 din 31.01.2020 Privind aprobare plan anual de acțiuni servicii sociale

Proiecte de hotărâri 2019

Proiect de Hot. Nr. 33/25.06.2019 privind stabilirea unor măsuri administrativ fiscale în domeniul salubrizării

Proiect de Hot. Nr. 30/22.05.2019 privind aprobarea planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale 2019-2024

Proiect de Hot. Nr. 29/22.05.2019 privind aprobarea planului anual de acțiuni – serviciile sociale-

Proiect de Hot. Nr. 28/22.05.2019 privind funcționare Compartiment Asistență Socială

Lista Străzi Sat Câlțești

Lista Străzi Sat Dara

Lista Străzi Sat Clondiru de Sus

Lista Străzi Sat Șarânga

Lista Străzi Sat Pietroasa Mică

Lista Străzi Sat Pietroasele

AVIZ Proiect de Hotarâre Nomenclator Stradal

Proiect de hotărâre nr. 15 / 12.03.2019 Privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Com. Pietroasele

Proiect de hotărâre nr. 9 / 01.02.2019 Privind însușirea variantei finale al Stemei UAT Pietroasele

Proiecte de hotărâri 2018

Proiect de hotărâre nr. 59 / 22.11.2018 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019

Proiect de hotărâre nr. 57 / 14.11.2018 Privind aderarea com. Pietroasele la A.D.I Buzău-Mărăcineni

Studiu de oportunitate privind aderarea la ADI Buzău-Mărăcineni

Anexă populație aderare ADI Buzău-Mărăcineni

Proiect de hotărâre nr. 52 / 05.10.2018 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul aparatului de specialitate al Primarului

Proiect de hotărâre nr. 22 / 07.05.2018 pentru aprobare proiect Reabilitare drumuri de interes local

Proiect de hotărâre nr. 21 / 07.05.2018 pentru rectificarea bugetului local al comunei Pietroasele

Proiect de hotărâre nr. 20 / 07.05.2018 pentru aprobarea investiției Reparații Monumentul Eroilor

Proiect de hotărâre nr. 19 / 07.05.2018 pentru modificarea HCL nr. 6 /15.02.2018 Program Investiții

Proiecte de hotărâri 2017

Proiect de hotărâre privind Achizitie Buldoexcavator

Proiect de hotărâre nr 37 din 20.07.2017

Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului Construcție Teren de sport Saringa

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt investiția Teren de sport Saringa

Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului Bunurilor care aparțin domeniului public al Com. Pietroasele

Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din incinta Complexului Comercial din Piata Pietroasele, cu destinatia activitati de web design/web dev./service calculatoare

Proiect de Hotărâre privind transformarea funcției publice de inspector asistent în inspector debutant

Proiect de Hotărâre privind punerea în valoare a locului unde s-a descoperit Cloșca cu puii de aur pe un teren din Pietroasa Mică

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei pe anul 2017

Proiect de Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 78/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Eco Buzău 2009”

Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local

P. de hotarare-Parteneriat intre UAT Pietroasele, Merei, Ulmeni si Breaza in vederea asigurarii lemnului de foc la ISU Pietroasele

Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului-2016

Hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017

Proiect de hotărâre primire comuna Movila Banului in ADI

PROIECT RECTIFICARE BUGET SCOALA

PROIECT PLAN OCUPARE 2017

PROIECT MODIFICARE BUGET LOCAL UAT

PROIECT APROBARE REGULAMENT CL

ANEXA PROIECT APROBARE REGULAMENT CL

Proiect de hotărâre din 01.08.2016 privind închirierea spațiului din incinta Căminului Cultural

Proiect de hotărâre din 01.08.2016 privind trecerea drumului DC44 in domeniul public al județului Buzău

Proiect de hotarare rectificare buget 22.07.2016

Proiect de hotarare abrogare 18.07.2016

Proiect de hotarare sedinta ordinara 18.05.2016

Nota de fundamentare anfp 2016

Proiect de modificare organigrama si stat functii

Raport modificare organigrama si stat functii

PROIECTE DE HOTARARE SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE  29.03.2016

Stat de functii 2016 – APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Plan de Actiuni VMG – 2016

PROIECTE DE HOTARARE privind modificarea bugetului local al Comunei Pietroasele
pe anul 2016 din data de 25.02.2016.

PROIECT DE HOTARARE din data de 30.10.2015 PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI   IMPOZITELOR PE ANUL FISCAL 2016

Proiect de hotarare din data de 08.10.2015 privind modificarea Statului de functii pe 2015