Statutul Unității Administrativ – Teritoriale

………..


 “REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE”, unde  se publica Regulamentul cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative, precum si regulamentul cuprinzand  masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitiie autoritatii executive.