Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Comisii de specialitate

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea bugetului privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț – 5 membri:
1- Bănică Ionel – președinte;

2- Petre Nicolae Georgian – secretar;

3- Tescan Neculai Miron;

4- Dumitrascu Dragoș Dumitru;

5- Mares Nicolaie.

II. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, amenajare teritoriu și urbanism, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor – 5 membri:
1- Valcu Nicolae – președinte;

2- Gheorghe Mioara – secretar;

3- Mares Marcel;

4- Bălăceanu Liliana Daniela;

5- Toader Cristina.

 

III. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement – 5 membri:

1- Lefter Livioara – președinte;

2- Mihaiu Ion – secretar;

3- Petcu Vasile Viorel;

4- Petre Nicolae Georgian;

5- Mares Nicolaie.

Ultima actualizare: 12:58 | 12.07.2024

Sari la conținut